top of page

Traumer og udviklingstraumer

Traumer og udviklingstramer

Traumer og udviklingstraumer

Vi har alle oplevet situationer, hvor vores nervesystem er blevet overvældet over dets kapacitet. Dvs. at hvis man er et lille barn, skal der ikke så meget til, da vores kapacitet og ressourcer er begrænsede.

Derudover kan vi opleve større eller signifikante begivenheder som igen har overvældet os, og hvor vi måske ikke har reageret som vi ønskede, men mere instinktivt. Dette kan nogle gange resultere i selvbebrejdelse eller vi kan sidde fast i erindringen og få sansemæssige forstyrrelser eller minder herom. Uanset graden eller typen af traumet, er det vigtigt at få hjælp, også selvom du ikke ønsker at sætte ord på traumet. Det er en myte at man skal tale om traumet for at bearbejde det, så lad dig ikke afholde fra terapi, fordi tanken om at tale om traumet er ubehagelig. Jeg benytter kropslige traumeterapeutiske metoder og EMDR til behandlingen af traumer - jeg har en bred palette af værktøjer, så vi kan arbejde med dine traumer på en måde der er nænsom og effektiv.

Forskellen på Traumer og udviklingstraumer:
Et traume er defineret af en hændelse der har været for overvældende for nervesystemet på det givne tidspunkt. Der findes store signifikante begivenheder som er overvældende for de fleste, dem kalder vi T (stort T traume) og så findes der de mindre måske hyppigere/gentagende ubehagelige hændelser som kan være overvældende i deres sammenhæng, eller fordi vi på tidspunktet for hændelsen ikke havde ressourcerne til at håndtere dem - disse kalder vi i traumeterapi for t (lille t) - dette er fx udviklingstraumer som er oplevelser under vores opvækst der har præget os fremadrettet ved fx tilknytningsstil.
De store T begivenheder kan vi huske og genkalde og dem er vi ofte klar over har præget os fremadrettet. Det kan fx være en skilsmisse, en ulykke eller et overfald - hvorimod udviklingstraumerne som oftest ligger uden for vores bevidsthed med mindre der var tale om store svigt, hvor vi så taler om T.

bottom of page