top of page
IMG_0263_edited.jpg

Compassion fokuseret 

Compassion fokuseret terapi er er gennemgående element i al min terapi. Og er en tilgang der er særdeles brugbar ift lavt selvværd og tilstande som skam og skyld. Der lægges stor vægt på biologien og hvordan hjernen kan snyde os. 

Derudover trænes teknikker til at regulere nervesystemet for at  skabe øget robusthed.

Undervisning om hjernen samt guidede mindfulnessøvelser og vejrtrækningsøvelser indgår i terapien.  

EMDR og EFT

EMDR (eye-movement-desenzitation and reprocessing) er en traumeterapeutisk metode, specifikt udviklet til et enkelt hændelsestraume, men kan også benyttes til mere komplekse traumer og til tilknytningsproblematikker.

EFT (Emotional Freedom technique) er en metode og et værktøj som er let anvendeligt, til at regulere stress og indre uro/ubehag. Her stimuleres akupressurpunkter på ansigtet, imens man har fokus på det man gerne vil ændre.

Begge metoder kan benyttes som supplement til øvrig terapi eller stå alene.

Kropsbaserede terapier

I Kropsbaseret terapi som SOMA arbejdes ud fra at hukommelse også sidder som mønstre i bevægelsen (muskler og væv). 

Ved at lave nye bevægelsesmønstre eller færdiggøre bevægelser vi ikke fik gjort pga. en frys-tilstand, kan kroppen slippe fastlåste mønstre og eventuelle traumer. Jeg arbejder ofte med inddragelse af kroppen og hvis du ønsker det, kan vi arbejde på briks. 

Et fokus på regulering af nervesystemet gennem vejrtrækning og langsomme bevægelser, er særligt effektivt i traumeterapi.

Hypnose og Psych-K

Begge metoder har til formål at arbejde med underbevistheden og om-programmere Core Beliefs.

Vores Core Beliefs er de kerne antagelser som vi ikke nødvendigvis er bevidste om, men som farver vores syn på verden. Det er de "briller" vi ser verden igennem. Hvis vores bevidsthed ikke matcher vores ubevidste, kan vi opleve, at vi selvsaboterer.

Ved både hypnose og Psych-K behandling sigtes mod at få hjernen aktiveret med Theta-bølger, således at vi kan om-programmere gamle antagelser, og dermed opnå de ønskede forandringer hurtigere.

Internal Family Systems

Denne terapiform har vundet stor indpas - og er en meget respektfuld og effektiv måde at arbejde med gamle adfærdsmønstre der ikke længere tjener os. 

Målet bliver at forstå vores forsvarsmekanismer funktion og oprindelse og herved bløde dem op, så de bliver mere effektive.

Forsvaret ses som dele af os, som reagere (for) kraftigt og kan mærkes som ude af proportioner ift den given situation. 

Metoden er meget effektiv til at komme et spadestik dybere, og få healet på et dybere plan. 

Effektivt hvis du tidligere har været i terapi, men ønsker egentlig forandring indeni - ikke blot værktøjer.

Se mere om IFS

bottom of page