top of page

Livsændrende begivenheder

Tab & Traumer

Solnedgang farvel

Tab

At miste noget eller nogle kan være en livændrende begivenhed.

Noget bliver forandret for altid, når du slipper det der var, og skal finde dig selv på ny.

Sorg er et væsentlig og vigtigt element i alle typer af tabsoplevelser, og sætter dig i kontakt med dine indre værdier - men andre kan have det svært med sorgen, og måske har du også selv svært ved at acceptere sorgens tilstand.

Forskellige modsatrettede følelser kan opstå - og komme i bølger.

En neutral samtalepartner der kan rumme alt det og vise dig vejen, kan være hjælpsom for dig med tab, eller dig som står i livsovergange, hvor du skal sige farvel til det du kender og finde dig selv på ny.

Citrus Fruits

Traumer

Traumer er i klinisk forstand de oplevelser som overvælder vores system/hjerne og efterlader os forandrede. De kan påvirke måden du bevæger dig i verden fremadrettet - din oplevelse af andre - og ikke mindst din oplevelse af dig selv. 

Når selvopfattelsen rammes, ændrer det din livsbane, du tager andre valg og undgår måske noget du før ville gøre ubekymret.

Der kan være mange og komplekse følelser og forståelser relateret til traumet, men selvkritik og selvbebrejdelse ses ofte. 

Du kan få hjælp til at komme fri af traumets begrænsninger, uden at du skal fortælle meget om traumet. Jeg benytter EMDR og kropsterapeutiske metoder der er nænsomme til behandling af traumer, og kan behandle uden så mange ord. 

Græske antikke Skulptur af Warrior
bottom of page